ico/arrow copy 3 Created with Sketch.
Onderwerpen
ico/globe Created with Sketch.
nl
Apotheek
Best Practice
De onderwerpen van morgen
Geen onderdeel van een categorie
Interviews
Intralogistiek
Medicatieveiligheid
Partner & Samenwerking
POS & Reclame
Proces optimalisatie
Produkten & Services
Werknemer
Winkelinrichting & architectuur
Stroke 196@2x Created with Sketch.

Privacyverklaring

Deze verklaring bevat de richtlijnen van Becton Dickinson Rowa Germany GmbH („BD“), Rowastraße, D-53539 Kelberg voor het gebruik van cookies en naast de gebruiksvoorwaarden ook de fundamentele principes van BD voor het omgaan met persoonsgebonden gegevens, die bij een bezoek van de BD-website („de website“) worden verzameld, verwerkt en gebruikt. BD respecteert de privésfeer van zijn onlinebezoekers.

De privacy wordt door BD zeer ernstig genomen. BD doet steeds zijn best om alle persoonsgebonden gegevens te verzamelen en te gebruiken in overeenstemming met het telkens geldende privacyrecht. Door het gebruik van of een registratie op de website gaat de gebruiker akkoord met de volgende privacyvoorwaarden. Wanneer de gebruiker niet akkoord gaat met de privacyvoorwaarden, moet hij afzien van een gebruik resp. aanmelding.

Bij het gebruik van de website benevens de deelgebieden ervan verzamelt BD persoonsgebonden gegevens op verschillende plaatsen. Aan de hand van deze privacyverklaring willen wij de gebruiker verklaren welke gegevens nodig zijn en hoe de gebruiker een extra nut kan hebben door het verstrekken van verdere vrijwillige gegevens.

Algemeen

De gebruiker kan de website ook gebruiken zonder registratie resp. aanmelding. Voor afzonderlijke bereiken van de website – zoals bijv. het klantenportaal – is echter een voorafgaande aanmelding vereist.

Terwijl de gebruiker de website bezoekt, verzamelt de webserver algemene technische informatie voor het aanbod; het gaat vooral om de door de gebruiker gebruikte soft- en hardware, het IP-adres van de computer, welke websites de gebruiker heeft opgeroepen alsook het tijdstip en de duur van het bezoek. Deze gegevens zijn niet persoonsgerelateerd. De verzamelde gegevens worden niet verbonden met eventuele registratiegegevens.

Cookies
Zoals veel andere ondernemingen maken wij gebruik van de „cookie“-technologie, waarbij onze computers speciale codes zetten op het eindapparaat van een bezoeker. Met deze gegevens kunnen wij voortdurend het totaal aantal bezoekers van onze website bepalen en de internet-browser (bijv. Mozilla Firefox of Internet Explorer) en het besturingssysteem (bijv. Windows of MacIntosh) van deze bezoekers vaststellen. Op basis van deze gegevens kunnen wij uw onlinebezoeken bij ons nog verder optimaliseren. Wij zullen deze gegevens in geen geval met onze bezoekers verbinden en zo hun identiteit bepalen of de gegevens door kruisverwijzing met om het even welke persoonsgebonden gegevens verbinden die vrijwillig op of via onze website worden aangegeven. Wanneer u geen cookies wilt aanvaarden, stel uw browser dan zodanig in dat cookies worden geweigerd. Wanneer deze instelling is geactiveerd, kunt u echter eventueel geen toegang verkrijgen tot bepaalde delen van onze website. Door het verdere gebruik van onze website verklaart u dat u instemt met het gebruik van cookies. Wanneer u heeft ingestemd met het gebruik van cookies worden ze naar uw webbrowser gestuurd en opgeslagen op uw eindapparaat. Mocht u de cookies achteraf opnieuw willen verwijderen, is dit mogelijk via de instellingen van uw browser. Neem echter in acht dat u dan mogelijkerwijs geen toegang meer heeft tot bepaalde delen van onze website.

Google Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. („Google“). Google Analytics maakt gebruik van zog. „cookies“, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en een analyse van het gebruik van de website door u mogelijk maken. De door de cookie gecreëerde informatie over uw gebruik van deze website (inclusief uw IP-adres) wordt naar een server van Google in de USA gezonden en daar opgeslagen. Google zal deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten samen te stellen over de website-activiteiten voor de eigenaars van de website en verdere prestaties te leveren die verband houden met het gebruik van de website en het internet. Google zal deze informatie ook eventueel aan derden overmaken, voor zover dit wettelijk is voorgeschreven of derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken. Google zal in geen geval uw IP-adres verbinden met andere gegevens van Google. U kunt de installatie van de cookies verhinderen door een passende instelling van uw browsersoftware; wij maken u er echter op attent dat u in dit geval eventueel niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. Door het gebruik van deze website verklaart u dat u akkoord gaat met de bewerking van de door Google over u verzamelde gegevens op de voorheen beschreven manier en voor het bovenvermelde doel.

U kunt te allen tijde met toekomstig effect bezwaar maken tegen het verzamelen en opslaan van gegevens[met http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de ]. Met het oog op de discussie over de inzet van analysetools met volledige IP-adressen wijzen wij erop dat deze website gebruik maakt van Google Analytics met de uitbreiding „_anonymizeIp()“ en IP-adressen daarom alleen afgekort worden doorverwerkt om een directe persoonsgerelateerdheid uit te sluiten.

Belangrijk: u kunt de registratie van uw bezoek door Google Analyticks tegengaan. Deactiveer hiertoe de checkbox “Bezoek met Google Analytics geanonimiseerd registreren?”. Uw instelling wordt opgeslagen voor de duur van uw bezoek en wordt in acht genomen bij het oproepen van de volgende pagina. Uw instelling kan niet voor toekomstige bezoeken worden opgeslagen, daar geen verdere gegevens over uw bezoek worden opgeslagen.

U kunt de registratie door Google Analytics verhinderen door op de volgende link te klikken. Er wordt een opt-out-cookie gezet die de toekomstige registratie van uw gegevens verhindert bij het bezoek van deze website.

Google Analytics deactiveren

U moet in acht nemen dat persoonlijk identificeerbare gegevens die de gebruiker direct doorgeeft in chats, forums of andere openbare communicatieprogramma’s mogelijkerwijs door andere personen kunnen worden verzameld en gebruikt.

Google Remarketing/Retargeting
Auf unserer Website sind – mit Ihrer Zustimmung – ferner sog. Retargeting-Tags der Firma Google

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. („Google“). Google Analytics maakt gebruik van zog. „cookies“, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en een analyse van het gebruik van de website door u mogelijk maken. De door de cookie gecreëerde informatie over uw gebruik van deze website (inclusief uw IP-adres) wordt naar een server van Google in de USA gezonden en daar opgeslagen. Google zal deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten samen te stellen over de website-activiteiten voor de eigenaars van de website en verdere prestaties te leveren die verband houden met het gebruik van de website en het internet. Google zal deze informatie ook eventueel aan derden overmaken, voor zover dit wettelijk is voorgeschreven of derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken. Google zal in geen geval uw IP-adres verbinden met andere gegevens van Google. U kunt de installatie van de cookies verhinderen door een passende instelling van uw browsersoftware; wij maken u er echter op attent dat u in dit geval eventueel niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. Door het gebruik van deze website verklaart u dat u akkoord gaat met de bewerking van de door Google over u verzamelde gegevens op de voorheen beschreven manier en voor het bovenvermelde doel.

U kunt te allen tijde met toekomstig effect bezwaar maken tegen het verzamelen en opslaan van gegevens[met http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de ]. Met het oog op de discussie over de inzet van analysetools met volledige IP-adressen wijzen wij erop dat deze website gebruik maakt van Google Analytics met de uitbreiding „_anonymizeIp()“ en IP-adressen daarom alleen afgekort worden doorverwerkt om een directe persoonsgerelateerdheid uit te sluiten.

Belangrijk: u kunt de registratie van uw bezoek door Google Analyticks tegengaan. Deactiveer hiertoe de checkbox “Bezoek met Google Analytics geanonimiseerd registreren?”. Uw instelling wordt opgeslagen voor de duur van uw bezoek en wordt in acht genomen bij het oproepen van de volgende pagina. Uw instelling kan niet voor toekomstige bezoeken worden opgeslagen, daar geen verdere gegevens over uw bezoek worden opgeslagen.

U kunt de registratie door Google Analytics verhinderen door op de volgende link te klikken. Er wordt een opt-out-cookie gezet die de toekomstige registratie van uw gegevens verhindert bij het bezoek van deze website.

Google Analytics deactiveren

U moet in acht nemen dat persoonlijk identificeerbare gegevens die de gebruiker direct doorgeeft in chats, forums of andere openbare communicatieprogramma’s mogelijkerwijs door andere personen kunnen worden verzameld en gebruikt.

Google remarketing/retargeting

Op onze website zijn – met uw toestemming – verder zog. retargeting-tags geïmplementeerd van de firma Google Inc. 600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043, USA. Retargeting-tags worden gerealiseerd met behulp van cookies en zog. telpixels op de website. Wanneer u onze website bezoekt, wordt via de retargeting-tags een directe verbinding tot stand gebracht tussen uw browser en de Google-server. Google ontvangt daardoor de informatie dat u met uw eindapparaat onze pagina heeft bezocht. Hierdoor kan het door u gebruikte eindapparaat worden toegevoegd aan een retargeting-doelgroepenlijst. De zo ontvangen informatie kunnen wij gebruiken voor de weergave van reclameadvertenties op internetpagina’s die u oproept met uw eindapparaat. Door deze technologie worden gebruikers, die onze internetpagina’s en onlinediensten reeds hebben bezocht en in het aanbod zijn geïnteresseerd, opnieuw worden aangesproken door doelgerichte reclame op de pagina’s van het Google Partner netwerk. Wij maken er attent op dat wij als aanbieder van de website geen kennis krijgen van de inhoud van de overgedragen gegevens en het gebruik ervan door Google. Volgens eigen verklaringen verzamelt Google bij dit proces geen persoonsgebonden gegevens. Verdere informatie hierover vindt u in de privacyverklaring van Google (http://www.google.de/intl/de/policies/privacy/). Wanneer u geen gegevensregistratie wenst in het kader van de Google remarketing/retargeting kunt u dit instellen onder de zog. „Google weergaveopties“ (http://www.google.com/settings/ads) en op de pagina http://www.youronlinechoices.eu/.

Facebook Remarketing/Retargeting
Op onze website maken wij met uw toestemming verder gebruik van de „tracking-pixel” van Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (“Facebook”). Met behulp van deze pixel kan het gedrag worden geobserveerd van gebruikers, die zijn doorgezonden naar onze website nadat ze op een Facebook-reclameadvertentie hebben geklikt. Zo kunnen wij de efficiëntie van de Facebook-reclameadvertenties registreren voor statistische en marktonderzoekdoeleinden. De zo geregistreerde gegevens zijn voor ons anoniem. Dit betekent dat wij de persoonsgebonden gegevens van afzonderlijke gebruikers niet zien. Deze gegevens worden echter door Facebook opgeslagen en verwerkt. Wij informeren u daarover overeenkomstig onze stand van kennis. Facebook kan deze gegevens met uw Facebook-account verbinden en ook gebruiken voor eigen reclamedoeleinden overeenkomstig de privacyrichtlijn van Facebook https://www.facebook.com/about/privacy/. U kunt verbieden dat Facebook en diens partners reclameadvertenties plaatsen. U kunt de instellingen voor de reclameadvertenties van Facebook onder de volgende link bewerken: https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/, of op de pagina http://www.youronlinechoices.eu/ .

Verzamelde persoonsgebonden gegevens
Op of met behulp van deze website verzamelen wij gegevens die onmiddellijk met uw persoon verbonden kunnen worden en u identificeren; het gaat hierbij echter alleen om gegevens die u vrijwillig verstrekt. Deze persoonsgebonden gegevens omvatten bijvoorbeeld uw naam, uw adres, uw telefoonnummer en uw e-mailadres.

Verzamelen van gegevens en het doel ervan
De website wordt gerund door BD. BD is verantwoordelijk voor de persoonsgebonden gegevens die via de website worden verzameld. BD verplicht zich ertoe persoonsgebonden gegevens alleen te verzamelen met inachtneming van de wettelijke bepalingen. Wij verzamelen, verwerken en gebruiken de zo ter beschikking gestelde persoonsgebonden gegevens alleen voor specifieke doelen, bijv. om uw technische of algemene aanvragen te beantwoorden of u toegang te verschaffen tot de door u gewenste informatie.

Openbaarmaking van uw persoonsgebonden gegevens
Wij geven uw persoonsgebonden gegevens eventueel door aan dienstverleners die ons ondersteunen bij het verstrekken van de informatie en/of het verlenen van diensten voor u. Bovendien geven wij uw persoonsgebonden gegevens eventueel door binnen de BD-ondernemingsgroep, waarbij de zetel van afzonderlijke ondernemingen van deze groep zich in andere landen kan bevinden, waar andere privacywetten gelden dan in de Europese Economische Ruimte en waardoor geen passend privacyniveau is gegarandeerd als bedoeld in de Europese Privacyrichtlijn (95/46/EG). In alle aangegeven gevallen treffen wij passende technische en organisatorische maatregelen, opdat de bescherming van uw persoonsgebonden gegevens is gegarandeerd. Wij geven uw gegevens uitsluitend door met inachtneming van voorschriften, op grond waarvan de ontvangers verplicht zijn de privacy te garanderen alsook de veiligheid van uw persoonsgebonden gegevens. Wij sluiten in het bijzonder de volgens het geldende recht vereiste contracten betreffende de verwerking van opdrachtgegevens af, die de dienstverleners verplichten passende technische en organisatorische maatregelen te treffen voor de bescherming van uw persoonsgebonden gegevens en deze alleen te verwerken overeenkomstig onze aanwijzingen en voor geen andere of verderreikende doelen.

In verband met de verkoop van een of meerdere merken of een deel van onze onderneming aan een andere onderneming behouden wij ons het recht voor uw persoonsgebonden gegevens door te geven aan de nieuwe eigenaar. Ook in dit geval leveren wij de bovenvermelde inspanningen om te verzekeren dat uw persoonsgebonden gegevens worden beschermd en beveiligd.

Met uitzondering van de in deze privacyrichtlijn beschreven of in de wettelijk voorgeschreven gevallen geven wij uw persoonsgebonden gegevens alleen aan derden door, wanneer u daarmee instemt of u bij het verstrekken van uw persoonsgebonden gegevens werd geïnformeerd over het mogelijk doorgeven ervan in deze gevallen.

Niet-persoonsgebonden gegevens
Alle niet-persoonsgebonden gegevens, correspondentie en materialen die u naar deze website overmaakt of die u ons per e-mail stuurt, gelden als niet vertrouwelijk. Wij hebben het recht om deze gegevens te gebruiken en te reproduceren zonder beperkingen en voor ieder doel. Wij hebben in het bijzonder het recht om alle in deze gegevens vervatte ideeën, concepten, kennissen of procedures te gebruiken voor ieder doel. Alle gegevens die u naar deze website stuurt, moeten waarheidsgetrouw en legaal zijn en mogen de rechten van derden niet schenden.

Veiligheid
Wij beschermen uw persoonsgebonden gegevens met fysieke, technische en organisatorische procedures tegen ongewilde, onbevoegde of onrechtmatige toegang, het onbevoegd kopiëren, gebruiken, verwerken, openbaar maken, veranderen en overdragen alsook tegen verlies en vernietiging.  Onze veiligheidsrichtlijnen garanderen de integriteit van de gegevens die wij betreffende uw persoon hebben verzameld en wij beperken streng de toegang tot deze gegevens. Wij hebben sterke veiligheidsmaatregelen getroffen voor onze webservers en wij controleren de veiligheid van de servers voortdurend om veiligheidsschendingen efficiënt te verhinderen.

Toegang tot uw gegevens en correcties
U heeft het recht om een kopie aan te vragen van de gegevens die wij over uw persoon hebben verzameld.  U kunt ook eisen dat de over u opgeslagen gegevens worden gewist of gecorrigeerd resp. gegevens om terechte redenen niet worden verwerkt. Stuur a.u.b. een e-mail naar het adres dat in het impressum is aangegeven. Voor deze service brengen wij eventueel geringe kosten in rekening. Wij willen dat uw persoonsgebonden gegevens steeds foutloos en recent zijn. Om deze reden kunt u ons te allen tijde verzoeken foutieve gegevens te corrigeren of helemaal te wissen.

Wissen van persoonsgebonden gegevens
Uw persoonsgebonden gegevens worden opgeslagen zolang dit is vereist voor het doel waarvoor ze werden verzameld resp. zolang wij wettelijk verplicht zijn ze op te slaan.

Veranderingen van deze privacyrichtlijn
Wij hebben het recht om deze richtlijn te allen tijde naar eigen goeddunken te veranderen. Alle veranderingen worden onmiddellijk van kracht met de publicatie van deze veranderingen op deze website. Voor zover niets anders is aangegeven, geldt deze overeenkomst uitsluitend voor deze website en onze online-activiteiten, maar niet voor onze offline-activiteiten.

Andere websites
Onze website bevat links naar andere websites. Deze privacyrichtlijn geldt uitsluitend voor deze website. Wanneer u dus via een link naar een andere website gaat, lees dan a.u.b. de bijbehorende privacyrichtlijn van deze andere website.

Marketing
U ontvangt alleen marketingmateriaal van ons, wanneer u heeft ingestemd met de ontvangst van deze informatie. Elke marketing-e-mail van ons biedt de ontvanger de optie om toekomstig marketingmateriaal af te bestellen. U heeft te allen tijde het recht om ons te verzoeken u wegens marketingdoeleinden niet meer te contacteren. Wanneer u wegens marketingdoeleinden niet meer gecontacteerd wilt worden, informeer ons dan a.u.b. via het e-mailadres in het impressum.

Contacteer ons
U kunt als volgt contact opnemen met de verantwoordelijke en de gegevensbeschermingsfunctionaris:
a) Contactgegevens van de verantwoordelijke voor de verwerking:
Becton Dickinson Rowa Germany GmbH
Dr. Torben Schüttfort
Rowastr. 1-3
53539 Kelberg
Tel: +49 2692 92060
E-Mail: rowa@bd.com

b) Contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming:
Privacy Officer for EMEA & GA
EEA Data Protection Officer
BD Switzerland Sarl
Terre Bonne Park – A4
Route de Crassier 17
1262 Eysins, Switzerland
E-Mail: gdpr@bd.com

Bladwijzers

Article name lorem ipsum dolor sit amet

Wilt u meer weten?

Gelieve ons te contacteren.

Stroke 196@2x Created with Sketch.

Hartelijk dank voor uw aanvraag. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

ico/arrow copy Created with Sketch.

Abonneer op de nieuwsbrief

Ontvang het laatste nieuws in uw inbox

Ik wil graag nieuws ontvangen over de volgende onderwerpen:

Stroke 196@2x Created with Sketch.

Hartelijk dank voor uw registratie. Klik op de bevestigingslink in de e-mail die we u zojuist hebben gestuurd om uw registratie te voltooien.

ico/arrow copy Created with Sketch.

Bladwijzers

U heeft 0 Artikelen

ico/arrow copy Created with Sketch.

This website uses cookies.

Cookies allow us to improve the experience in our website.
By visiting our website, you consent to the use of cookies.

Homepage